Το Σπουδαστήριο

Το Σπουδαστήριο Θεωρητικής Φυσικής του ΑΠΘ αποτελεί αυτοτελή ακαδημαϊκή μονάδα του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Ιδρύθηκε με Βασιλικό Διάταγμα στις 16 Μαίου 1969 και μαζί με το Εργαστήριο Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής και το Εργαστήριο Επιταχυντικών Συστημάτων και Οργανολογικών Εφαρμογών αποτελούν τον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του Τμήματος Φυσικής.

Οι χώροι του Σπουδαστηρίου βρίσκονται στον 4ο όροφο της Σχολής Θετικών Επιστημών και περιλαμβάνουν τα γραφεία των μελών του, έναν χώρο βιβλιοθήκης/μελέτης και μια αίθουσα σεμιναρίων.

Από το 2019 Διευθυντής του Σπουδαστηρίου είναι ο Καθηγητής Αναστάσιος Χρ. Πέτκου.

Translate »